Crematie

Algemeen

Ongeacht waar men woont in Nederland mag iedere overledene in principe in elk crematorium worden gecremeerd. Na de plechtigheid in de aula van het crematorium zal de daadwerkelijke crematie plaatsvinden.
 
Het is tegenwoordig mogelijk om bij het invoeren van de kist aanwezig te zijn. Familie en belangstellenden hebben dan al plaats genomen in de ontvangstruimte, waar eventueel een kopje koffie of thee gedronken kan worden. Wat betreft de catering in de ontvangstruimte zijn er verschillende opties.
 

Wat is cremeren precies

Over cremeren bestaan veel misverstanden: er zijn bijvoorbeeld mensen die denken dat er meerdere overledenen tegelijk gecremeerd worden, of dat de overledene zonder kist gecremeerd wordt, zodat de kist opnieuw gebruikt kan worden. In de Nederlandse wet (Besluit op de lijkbezorging) staat over het verbranden van meerdere overledenen tegelijk het volgende: “De verbranding geschiedt op zodanige wijze, dat vermenging of verwisseling van de as met die van andere lijken niet mogelijk is.” Het is dus wettelijk verboden om meerdere overledenen tegelijk te cremeren en dit gebeurt dan ook niet. Ook wordt de overledene, als hij in een kist ligt, altijd in die kist gecremeerd. De kist is gesloten en wordt door de crematoriummedewerkers niet meer geopend.
 

Hoe verloopt het crematieproces?

De crematie gebeurt bijna altijd meteen na de bijeenkomst, als iedereen nog in de koffiekamer is, maar in ieder geval op dezelfde dag als de bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Vóór de crematie vindt er nog een identificatieprocedure plaats. De uitvaartverzorger heeft een verklaring afgegeven met een registratienummer en dit nummer moet overeenkomen met het registratienummer op de kist. Het crematorium heeft ook nog een eigen controle. Er gaat een vuurvast identificatiesteentje mee op de kist met een uniek nummer. Dit steentje blijft bij de as, zodat deze altijd kan worden geïdentificeerd. Voordat de kist de oven ingaat worden handvatten van plastic of metalen van de kist gehaald. Ook worden de bloemen van de kist afgehaald en buiten op een daarvoor gekozen plek neergelegd, of later door de familie meegenomen.
 
Er is geen vuur te zien als de oven geopend wordt om de kist met het lichaam naar binnen te schuiven. De oven wordt van tevoren verhit tot ongeveer 800 graden. Daarna wordt de toevoer van brandstof afgesloten en gaat de kist de oven in. Door de grote hitte gaat de kist vanzelf branden. Als de kist verbrand is, vormt zich een rode gloed om het lichaam van de overledene. Dit lijkt dus helemaal niet op het stoken van een vuur.
 
De crematie is voorbij na ongeveer één tot anderhalf uur. De grove asresten van kist en overledene worden uit de oven gehaald. Met een magneet worden spijkers en schroeven van de kist uit de as gehaald. Ook andere metalen van sieraden, tanden brilmonturen, enz. worden uit de as gehaald. Deze metalen worden verkocht en de opbrengst wordt aan een goed doel geschonken.
 
De grove asresten worden in een speciale machine fijn gemaakt en daarna in een asbus gedaan, samen met het vuurvaste identificatiesteentje. De asbus wordt afgesloten met een deksel. Op de asbus staan een nummer (hetzelfde nummer als op het identificatiesteentje) en de naam van de overledene. De asbus moet volgens de wet een maand in het crematorium blijven. Daarna krijgen de nabestaanden een informatiepakket van het crematorium toegestuurd. De nabestaanden kunnen dan kiezen wat er met de as moet gebeuren.