Skip links

Begrafenis

Particulier graf

Een particulier graf (ook wel familiegraf, koopgraf of huurgraf genoemd) is een graf waarop een uitsluitend recht rust. Dat houdt in dat de rechthebbende op het graf uitmaakt wie erin begraven worden en voor hoelang. Particuliere graven zijn bestemd voor maximaal twee overledenen en worden uitgegeven voor een eerste periode van 10 of 20 jaar. Na verloop van deze periode kan het recht verlengd worden met telkens 5 of 10 jaar. Als het recht niet verlengd wordt, vervalt het en heeft u geen zeggenschap meer over het graf. Het graf kan dan opnieuw gebruikt worden. Voor het plaatsen van een monument of het aanbrengen van beplanting zijn op een particulier graf meer mogelijkheden en ruimte dan op een algemeen graf. Het te benutten oppervlak is 90 bij 200 centimeter. Grafbedekking mag u plaatsen na toestemming van de beheerder. Voor de wet is er één persoon die zeggenschap over het graf krijgt. Dat is de persoon die in de uitvaart voorziet. Hij of zij tekent het aanvraagformulier en wordt daarmee rechthebbende op het graf. Overleg dus van tevoren wie dit moet worden.

De uitvaarten bij Den Besten zijn altijd persoonlijk.

Algemeen graf

Algemene graven worden door de gemeente beschikbaar gesteld voor een periode van 10 jaar en zijn bestemd voor twee overledenen. Deze worden op volgorde van aanmelding begraven. Het is dus niet mogelijk om familieleden in hetzelfde graf te begraven. Omdat er geen uitsluitend recht op rust worden alleen de kosten voor het delven en het sluiten van het graf en 10 jaar onderhoud in rekening gebracht. De termijn kan niet worden verlengd. Hergebruiken van het graf kunt u niet tegenhouden. De mogelijkheden voor het aanbrengen van een monument (uitsluitend liggend) en beplanting zijn beperkt. Het te benutten oppervlak is 60 bij 60 centimeter. Informeer gerust bij de beheerder naar de kosten en mogelijkheden. Opgraven is de eerste 10 jaar wettelijk niet toegestaan en is na verloop daarvan van nog een aantal zaken afhankelijk. In verband met bovengenoemde is het belangrijk dat er een juiste keus wordt gemaakt.