De uitvaart

Home > De uitvaart

Het aantal regels met betrekking tot het begraven groeit voortdurend. Wij noemen er hier enkele. Volgens de wet moet er minstens 65 centimeter grond boven de kist zijn. Daarnaast moet een graf ruim een meter diep zijn.

Het lichaam moet altijd begraven worden in een een kist, wade of rieten mand. De overledene zonder omhulsel begraven is niet toegestaan.

Na de begrafenisplechtigheid wordt het graf gedicht. Zodra een lichaam is begraven, vergaat het langzaam. In de wet staat daarom dat een graf pas na minimaal tien jaar mag worden geruimd. Waarom begraven? Meestal kiezen mensen hiervoor omdat er dan een plek is om naartoe te gaan. Om bij de overledene te zijn en herinneringen op te halen. Het is vaak ook een plek om even tot rust te komen. Ook kan het uit de geloofsovertuiging van iemand zijn, dat er gekozen wordt voor een begrafenis.

Keuzen tussen verschillende graven

particulier graf

Een particulier graf (ook wel familiegraf, koopgraf of huurgraf genoemd) is een graf waarop een uitsluitend recht rust. Dat houdt in dat de rechthebbende op het graf uitmaakt wie erin begraven worden en voor hoelang. Particuliere graven zijn bestemd voor maximaal twee overledenen en worden uitgegeven voor een eerste periode van 10 of 20 jaar. Na verloop van deze periode kan het recht verlengd worden met telkens 5 of 10 jaar. Als het recht niet verlengd wordt, vervalt het en heeft u geen zeggenschap meer over het graf. Het graf kan dan opnieuw gebruikt worden. Voor het plaatsen van een monument of het aanbrengen van beplanting zijn op een particulier graf meer mogelijkheden en ruimte dan op een algemeen graf. Het te benutten oppervlak is 90 bij 200 centimeter. Grafbedekking mag u plaatsen na toestemming van de beheerder. Voor de wet is er één persoon die zeggenschap over het graf krijgt. Dat is de persoon die in de uitvaart voorziet. Hij of zij tekent het aanvraagformulier en wordt daarmee rechthebbende op het graf. Overleg dus van tevoren wie dit moet worden.

Algemeen graf

Algemene graven worden door de gemeente beschikbaar gesteld voor een periode van 10 jaar en zijn bestemd voor twee overledenen. Deze worden op volgorde van aanmelding begraven. Het is dus niet mogelijk om familieleden in hetzelfde graf te begraven. Omdat er geen uitsluitend recht op rust worden alleen de kosten voor het delven en het sluiten van het graf en 10 jaar onderhoud in rekening gebracht. De termijn kan niet worden verlengd. Hergebruiken van het graf kunt u niet tegenhouden. De mogelijkheden voor het aanbrengen van een monument (uitsluitend liggend) en beplanting zijn beperkt. Het te benutten oppervlak is 60 bij 60 centimeter. Informeer gerust bij de beheerder naar de kosten en mogelijkheden. Opgraven is de eerste 10 jaar wettelijk niet toegestaan en is na verloop daarvan van nog een aantal zaken afhankelijk. In verband met bovengenoemde is het belangrijk dat er een juiste keus wordt gemaakt.

Reviews en beoordelingen

Anke

Janneke heeft onze wensen tot in detail verzorgd. Zelfs was moeite gedaan voor de kaarsen in de gewenste kleur. Bovendien heeft zij mij als dochter van de overledene, zeer persoonlijk bijgestaan en was daarmee een enorme steun voor mij. Janneke controleerde alles tot in detail. Tot de bloemen toe, op het beloofde resultaat.

Ineke Wisse

Janneke is zeer betrokken, liefdevol en begripvol. Benadering is zeer persoonlijk en warm. een telefoontje van haar, gewoon hoe het met je gaat heb ik zeer gewaardeerd.

Jessy Benne-Grootenboer

Janneke den Besten heeft ons op een professionele, maar met warme en persoonlijke belangstelling bijgestaan bij de uitvaart van onze moeder. Ze gaf goede adviezen en heeft de uitvaart geheel volgens onze wensen begeleid. Ze had een luisterend oor en had aandacht voor wat ieder van ons nodig had.